Home تازه ها هيلاري كلينتون از حمايت رهبران تجاري دگرباش استقبال نمود

هيلاري كلينتون از حمايت رهبران تجاري دگرباش استقبال نمود

هيلاري كلينتون از حمايت رهبران تجاري دگرباش استقبال نمود
16
0

هيلاري کلينتون، نماينده رياست جمهوري دموكرات ها از حمايت اتاق تجاري ملي همجنسگرايان استقبال نمود.

وزير سابق امور خارجه ايالات متحده حمايت بي سابقه اي از طرف برنامه كسب و كار جامعه دگرباش به دست آورد، كه هرگز در انتخابات رياست جمهوري حمايتي انجام نداده است.

كلينتون بيانيه اي گسترده از جزييات سياست هاي حقوق دگرباشان دارد، در حالي كه دونالد ترامپ هيچ  گونه سياست هاي ويژه طرفدار دگرباشان را ليست نكرده است.

دونالد ترامپ در ماه هاي اخيرا به شدت عليه حقوق دگرباشان تكيه زده است. قول داده است كه قاضي هايي براي لغو برابري ازدواج منصوب كند، عليه حفاظت ضد تبعيض فدرال و در طرفداري از قوانين ضد دگرجنس گونه اقدام كند.

هيلاري كلينتون در يك بیانیه گفت: «من مفتخرم كه نخستين حمايتي كه تاكنون بوده را از طرف اتاق تجاري ملي همجنسگرايان مرد و همجنسگرايان زن دارم.

براي نزديك به ١٥ سال، اين اتاق تجاري مسير صاحبان و متحدين كسب و كارها را براي موفقيت و رشد پوشش داده است و شريك ها و مشتري هاي جديد پيدا مي كند.

فقط در اين ماه، آنها با هم ركوردي از رهبران تجاري دگرباش در كنواسيون سالانه خود به ارمغان آوردند.

مخاطره ها در اين انتخابات براي آمريكاييان دگرباش نمي تواند بيش از اين باشد.

هنگامي كه دونالد ترامپ گفت كه او آمريكا را دوباره عالي خواهد كرد، كه نشاني براي بردن آمريكا به عقب است. او گفته است كه قاضي هايي براي لغو قانون برابري ازدواج منصوب خواهد كرد.

ترامپ شريك انتخاباتي براي خود برگزيد كه قانوني را امضا كرده بود تا درهاي كسب و كار ایالت اينديانا را به روي تبعيض عليه افراد دگرباش باز كند و گفته است كه برابري ازدواج مي تواند موجب فروپاشي جامعه شود.

همانطور كه در ايالت كاروليناي شمالي ديده ايم، تبعيض تنها اشتباه نيست، تبعيض براي كسب و كار مضر است. اقدام شك برانگيز قانون اچ بي ٢ در كاروليناي شمالي موجب شد كه شركت ها جلوي كسب و كارهاي زيادي را بگيرند و ميليون ها دلار از ايالت خارج شود.»

او افزود: «به عنوان رييس جمهور، من به مبارزه براي برابري و فرصت هايي براي آمريكاييان دگرباشان با تصويب قانون برابري ادامه خواهم داد. و مي خواهم كه كسب و كارهاي كوچك وجود داشته باشد و در هر مرحله از مسير مسائل براي كسب و كارهاي كوچك هموار تر و آسان تر باشد. اگر شما بتوانيد اين رويا را در آمريكا داشته باشيد، شما بايد قادر باشيد آن را بسازيد، مهم نيست كه از كجا آمده ايد، شبيه چه هستيد و عاشق چه كسي مي باشيد.

به همين دليل است كه يك برنامه گسترده دارم برای رشد سرمایه ملی و دریافت مالیاتهای دولت فدرال از کسب و کارهای کوچیکی که تصمیم دارم از آنها حمایت کنم وتا بتوانیم براي كارگران مزاياي خوبی فراهم كنیم.

من مفتخرم كه در انتخابات پشتیبانی اتاق تجاري همجنسگرايان مرد و زن را دارم.»

اتاق تجاري همجنسگرايان  مرد و زن گفت: «كلينتون تبعيض دگرباشان را به عنوان نه تنها اشتباهي اخلاقي بلكه حركتي اساسا مضر براي كسب و كار محكوم كرد. رهبري اين اتاق تجاري انتخاب او را براي رفاه اقتصاد آمريكا و دستاوردهاي بدست آمده در سال هاي اخير توسط جامعه دگرباش، ضروري مي داند.

در بين سياست هايي كه اين اتاق تجاري براي حمايت تاريخي خود ذكر كرده است، تعهد او به كاهش موانع كاري و ماليات هاي غير ضروري در كسب و كارهاي كوچك است، همچنين حفظ و گسترش اقدام هاي اجرايي رييس جمهور اوباما در برابري دگرباشان، براي اتاق تجاري كه كسب و كار شركت هاي دگرباشان را كاملا در دولت فدرال بگنجاند، اهميت بالايي دارد. اين سازمان براي كسب و كار دگرباشان كه در جستجوي قراردادها و فرصت هاي اقتصادي با ليست سالانه شانس ٥٠٠ و سازمان هاي متعدد دولت فدرال و ايالتي هستند، به عنوان گواهينامه منحصر به فرد و نيروي دفاعي عمل مي كند.»

چانس ميچل موسس و مديرعامل اتاق تجاري همجنسگرايان مرد و زن گفت: «اين اتاق تجاري  در تقريبا ١٥ سال تاريخ خود هرگز از يك كانديدا حمايت نكرده است، اما مخاطره ها هرگز اينقدر براي آينده كسب و كار جامعه دگرباش زياد نبوده است. هيلاري كلينتون قهرمان مترقي كسب و كار ما و خانواده هاي ما است كه نياز به پيشرفت و كاميابي دارد.

جامعه دگرباش دارد جايگاه خود را در جدول از دست مي دهد، و ما مطمين هستيم كه وزير خارجه هيلاري كلينتون رييس جمهوري خواهد بود كه براي طول عمر اقتصاد جمعي و اجتماعي ١.٤ ميليون صاحبان كسب و كار دگرباش آمريكايي مبارزه مي كند.

اتاق تجاري و شريك هاي ما مفتخر هستند كه از قهرماني براي برابري و فرصت حمايت مي كنند كه پيشرفته ترين برنامه انتخاباتي دموكرات ها كه تاكنون وجود داشته را ارتقا مي دهد.

كلينتون با افتخار تاكيد بر ارزش هاي اصلي اتاق تجاري مي كند كه ما در كنار هم قوي تر هستيم، اقتصاد ما تنها زماني پيروز مي شود كه روياي آمريكايي براي تمامي دگرباشان و متحدين فراهم باشد.”

مترجم: احسان پارسی

منبع

(16)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *