Home ادب و هنر معرفی فیلم: مستند پاراگراف ۱۷۵

معرفی فیلم: مستند پاراگراف ۱۷۵

معرفی فیلم: مستند پاراگراف ۱۷۵
39
0

کارگردان: روبرت اپشتاین وجفری فرید من

محصول سال: ۲۰۰۰

ژانر: مستند

«پاراگراف ۱۷۵ ماده ای از قانون جزایی آلمان در طی سالهای ۱۸۷۱ الی ۱۹۹۴ بود که بر اساس آن روابط همجنس گرایانه میان دو مرد جرم محسوب می شد. ۱۴۰ هزار نفر بر اساس این قانون محکوم شدند. در زمان نازی ها این قانون به طرز گسترده ای اجرا و بر اساس آن هزاران نفر در اردوگاه های کار اجباری کشته شدند.»

بین سالهای ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵صدهزار مرد همجنس گرا بر اساس ماده  ۱۴۵دستگیر شدند. برخی زندانی و بسیاری به اردوگاه های کار اجباری فرستاده شدند. از این افراد تنها ۴۰۰ نفر زنده ماندند. در سال ۲۰۰۰ از آن نجات یافتگان تنها تعداد معدودی بازمانده بودند که در این مستند تکان دهنده پنج تن از آنان برای نخستین بار روایت خود را از آن روزها  ارائه می دهند. داستانی که در نوع خود بسیار دردناک و تکان دهنده است.

پاراگراف ۱۷۵ به فضایی خالی در تاریخ معاصر می پردازد. فضایی که سالهای سال عمدا نادیده گرفته شد. داستان مردان و زنان دگرباشی که در دورانی وحشت زا زندگی کردند و بدترین ترسها را تجربه نمودند.

فیلم از طریق مصاحبه هایی جاندار ابتدا از دوران طلایی همجنس گرایان آلمان سخن میگوید و تاکید میکند که ماده ۱۷۵ تا پیش از ظهور نازی ها تنها نوشته ای بر کاغذ بود اما  بعد از به قدرت گرفتن نازیها به طور جدی قانونی و به طرز وحشیانه ای اجرایی شد و بر اساس آن تعداد زیادی دستگیر٬ زندانی و در نهایت کشته شدند. اما شگفتی فیلم از جایی آغاز می شود که در می یابیم پس از جنگ و شکست نازی ها و آزادی همه زندانیان،  در دولت جدید دوباره همجنس گرایان بر اساس این ماده دستگیر و زندانی شدند!

فیلم با قدرت پیش میرود و داستانش را بی وقفه و چنان نفس گیر روایت می کند که گاه باورکردن آن سخت به نظر می رسد.

کار کارگردانان از جهت دست گذاشتن روی موضوعی کمتر پرداخته شده و روایت آن در فرمی هیجان انگیز و موثر ستودنی است. از سوی دیگر مصاحبه شونده ها با چنان شوری داستان خود را می گویند که شما را با خود  در غم، اندوه، خشم ودرد خود همراه می کنند.

فیلم پاراگراف ۱۷۵ فیلم آسانی نیست. به سختی می توان وقتی یکی از افراد روایت زنده زنده تکه تکه شدن معشوقش توسط سگهای نگهبان را میگوید بی تفاوت ماند و اشک نریخت اما از سوی دیگر به عنوان نمایشی از قوانین ظالمانه  و حماقت بشری نسبت به همجنس گرایان اثری قابل توجه و دیدنی است.

رضا احمد زاده

(39)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *