Home به من بگو ده تا از بزرگترین دروغهایی که درباره مردان همجنسگرا نقل می شود

ده تا از بزرگترین دروغهایی که درباره مردان همجنسگرا نقل می شود

ده تا از بزرگترین دروغهایی که درباره مردان همجنسگرا نقل می شود
2.30K
0

به عنوان مردی همجنس گرا همیشه دوست داشتم افسانه ها و کلیشه های همجنس گرایان در امریکا (و سایر نقاط دنیا) را به چالش بکشم. تمام این کلیشه ها و افسانه هایی که تا کنون نسبت به آنها بی توجه بوده ایم غالبا توسط کسانی که میخواهند در مقابل ما بایستند و مخالفت کنند به عنوان اسلحه مورد استفاده قرار می گیرند. اکنون که آمریکا دچار دگرگونی هایی شده و مردان همجنس گرا بیشتر درباره هویت واقعی خود آشکار سازی می کنند باید از تمامی فرصتها برای آموزش موارد درست و نادرست در زندگی همجنس گرایان به  دیگران استفاده کنیم. در اینجا ده مورد از کلیشه های مشکل زایی که نقش زیادی در شخصیت زدایی همجنس گرایان ایفا می کند را با هم بررسی می کنیم.

۱.تمامی مردان همجنس گرا اواخواهر هستند. این تفکر که همجنس گرایی به شکل مستقیم با زنانگی مرتبط است به کلی عقیده ای نادرست است. با وجود اینکه البته مردانی هستند که خود را (با نوع حرف زدن، رفتار یا لباس پوشیدن) به شیوه هایی که به شکل سنتی زنانه محسوب می شود نشان میدهند، بسیاری دیگر هستند که این کار را نمی کنند. البته رفتار زنانه مردان به خودی خود مشکلی ایجاد نمی کند اما مشکل اصلی در آن است که  فرض را بر آن بگیریم که همه مردان همجنس گرا چنان رفتاری از خود نشان میدهند. دلیل اصلی بروز چنین کلیشه ای آن است که همجنس گرایان با رفتار زنانه بیشتر در معرض دید هستند و مردان همجنس گرایی که ظاهر و رفتار مردانه تری دارند معمولا درباره گرایش جنسی خود سکوت می کنند و طبعا از نظر دیگران همجنس گرا محسوب نمی شوند. با این تفاصیل آشکار ترین مردان همجنس گرا آنهایی هستند که حتی به شیوه ای مصنوعی با کلیشه زنانگی همراه شده اند و نه آنها که آن را به چالش طلبیده اند.

۲.مردان همجنس گرا اهل مد می باشند٬ آپارتمانهای تروتمیز و مرتب دارند و عاشق مادونا هستند! از دیگر کلیشه ها یی که بی ارتباط با  کلیشه های زنانگی مردان همجنس گرا نیستند مواردی درباره شخصیت مردان همجنس گرا می باشند. برخی از این کلیشه ها آنقدر قوی هستند که برخی مردم فکر می کنند واقعا چیزی بنام « شخصیت مرد همجنس گرا» وجود دارد. در دنیای واقعیت تفاوت های شخصیتی میان مردان همجنس گرا به همان تنوع سایر گروه ها  است. بله مردان همجنس گرایی هستند که به دنیای مد علاقه دارند و آپارتمان های مرتبی دارند و طرفدار شماره یک مادونا، شر و لیدی گاگا هستند. اما بسیاری از همجنس گرایان مرد نیز وجود دارند که نه رفتارهای آنچنانی دارند و چنان علایقی و برعکس، مردان هتروسکشوالی وجود دارند که هم عاشق مد می باشند و هم آن علایق خاص را نشان میدهند. هرچند این کلیشه های شخصیتی ظاهرا چندان خطرناک به نظر نمی رسند اما با این حال  نقش مهمی در یکدست نشان دادن مردان همجنس گرا  و نابود کردن فردیت آنها بعنوان انسانهایی با شخصیت های یگانه ایفا می کنند.

۳.مردان همجنس گرا به همه مردان تمایل دارند و قابل کنترل نیستند. همجنس گرایان هم مثل گروه های دیگر مردم تنها به انواع خاصی از مردان دارای علایق مشترک و یا کسانی که هوس های جنسی شان را تحریک می کنند علاقه نشان میدهند. اینکه فکر کنیم مردان همجنس گرا دارای نوعی هوس جنسی جهانی  برای تمامی مردان هستند حرف بی معنی ای است. البته وجود این افسانه می تواند در بافت های اجتماعی مشکلات خاصی را برای مردان همجنس گرا بوجود آورد. مردان همجنس گرایی که می خواهند در محدوده هایی چون ورزش یا نیروی نظامی مشارکت و پیشرفت کنند همواره به طرز شدیدی در معرض قضیه مردانگی هتروسکشوال ها قرار می گیرند. اینکه به غیر همجنس گرایان توصیه می شود فضاهایی چون اتاق های رختکن یا خوابگاه های نظامی را با همجنس گرایان شریک نشوند و همواره از آنها ترس داشته باشند٬  این عقیده را تقویت می کند که همجنس گرایان  اساسا مهاجمینی جنسی اند و به هیچ وجه نمی توانند هوسهای خود را کنترل کنند.

۴. مردان همجنس گرا از نظر جنسی بی قید و بند هستند و همواره بدنبال برقرار کردن رابطه جنسی اند. افسانه های زیادی درباره بی قیدی جنسی همجنس گرایان مرد و رابطه های متعدد با شرکای جنسی مختلف و ناتوانی آنها در برقراری رابطه های دائم و تک همسری  وجود دارد که در واقع جزو ویژگی های اساسی همجنس گرایی مردانه حساب می شوند که خوب البته صحیح نیستند. بی قیدی جنسی پدیده ای انسانی است که تنها به افرادی با گرایش جنسی خاص ارتباط ندارد. در هر گروه از افراد رفتار جنسی افراد همجنس گرا و غیر همجنس گرا از شخصی تا شخص دیگر به شدت متفاوت است. برخی از نظر جنسی به شدت فعال و برخی نیز اصلا فعالیت جنسی ندارند. مردان همجنس گرا نیز چون افراد دیگر دارای نیاز جنسی هستند و این تفکر که توسط مخالفان برابری همجنس گرایان با دیگر افراد شایع شده و آنها را افرادی لذت جوتر از افراد غیر همجنس گرا معرفی می کند از اساس بی پایه و نادرست است.

۵. همجنس گرایان مرد بیشتر تمایل به سکس مقعدی دارند و در روابط جنسی خود نقشهای مردانه- زنانه را تقلید می کنند. اصلی ترین ویژگی همجنس گرایان مرد تمایل جنسی داشتن به مرد دیگری است نه تمرکز بر رفتارجنسی خاص (چون سکس مقعدی و غیره). رفتارهای زیادی هست که مردان همجنس گرا به هنگام ارتباط جنسی با مرد دیگری انجام می دهند و سکس مقعدی تنها یکی از آنها است. اما در حقیقت این فعالیت جنسی ای نیست که همه مردان همجنس گرا انجام دهند و از سوی دیگری فعالیتی نیست که مردان غیر همجنس گرا هرگز  انجام نداده باشند. اما سوال در مورد رابطه جنسی مردان همجنس گرا و شناخت اینکه چه کسی  در این رابطه نقش زن و چه کسی نقش مرد را انجام می دهد اشتباها باعث بوجود آمدن این فرض شده که مردان همجنس گرا در هنگام انجام عمل جنسی مقعدی همواره چون افراد غیر همجنس گرا رفتار می کنند و نقشهایی چون آنها دارند. در حالی که برخی از مردان همجنس گرا خود را قویا با  نقشهایی چون فاعل و مفعول  شناسایی می کنند بسیاری از دیگر همجنس گرایان مرد لزوما چنین نقشهایی ندارند و به هنگام عمل جنسی لزوما برخود برچسب فاعل یا مفعول نمی زنند.

۶. بیماری ایدز بیماری ای مخصوص همجنس گرایان مرد است. در جامعه غیر همجنس گرا و متون همجنس گراستیزانه بیماری ایدز به طور مکرر بعنوان بیماری همجنس گرایان مرد معرفی شده است. با اینکه در امریکا در جمعیت افرادی که بیماری ایدز دارند  در ارائه آمار تعداد مردانی که با مردان دیگر رابطه جنسی برقرار می کنند اغراق شده است بر چسب زدن این بیماری بعنوان بیماری همجنس گرایان این واقعیت را می پوشاند که انتقال ویروس اچ آی وی در تمام دنیا مرتبط با یک گروه خاص است: بشر با هر تمایل جنسی. در حقیقت همجنس گرایان مرد بعنوان تنها گروه گسترده از مردمی که دارای ویروس اچ آی وی و ایدز  هستند باعث شده اند سایر فاکتور های اجتماعی و فرهنگی که این بیماری را شیوع داده نادیده گرفته شوند اند. تبعیض های اجتماعی ای از این دست ممکن است تاثیر منفی بر افراد داشته باشد و باعث  از میان رفتن اعتماد بنفس آنها گردد و بسیاری از مردان را به رفتاری وادار کند که سلامتیشان را به خطر بیندازد.

۷. همجنس گرایان مرد اهل روابط طولانی مدت نیستند. این مطلب که همجنس گرا بودن باعث می شود مردان کمتر قادر به ارتباط برقرار کردن باشند یا عاشق کس دیگری شوند  بسیار غیر منطقی است و حقیقت ندارد.  مخالفین برابری ازدواج ، مردان همجنس گرا را  از یک سو بعنوان هیولاهایی جنسی معرفی می کنند و از سوی دیگر دسترسی آنها به نهادی که بتواند روابط جنسی سالم با تنها یک شریک و زندگی با تعهدات دونفره (ازدواج) برای آنها میسر کند را رد می کنند. جالب اینجاست که در طول تاریخ تا به امروز مردان همجنس گرای بسیاری با وجود بسیاری از تعصبات و همچنین نبود ساختاری اجتماعی که بتواند روابط آنها را حمایت کند توانسته اند روابط متعهد طولانی مدت با یک شریک مرد برقرار نمایند. اکنون که قانونی کردن ازدواج میان دوهمجنس  گستردگی بیشتری پیدا کرده بسیاری از زوجهای مرد مایلند روابط خود را به شکلی قانونی رسمی نمایند.

۸.همجنس گرایی در مردان گناه پدر و مادر و یا ناشی از صدمات روحی دوران کودکی است. بسیاری از کسانی که با برابری همجنس گرایان مخالفت می کنند دلایل بیولوژیکی تمایلات جنسی را رد می کنند و تئوری های دیگری را در مورد تمایلات جنسی مطرح می کنند. بعضی عقیده دارند که جهت گیری جنسی مرد همجنس گرا نتیجه عملکرد والدین خاص است مثل حضور بیش از اندازه مادران و غیبت پدر در خانواده. اما هنوز هیچ مدرک مستدلی درباره اینکه چگونه نقش والدین تاثیر مستقیمی در نوع جهت گیری جنسی ای که کودک به آن متمایل می شود ایفا می کند ارائه نشده است. برخی دیگر می گویند که سو استفاده جنسی در کودکی می تواند در جهت گیری جنسی به سمت همجنس گرایی موثر باشد. باز در این مورد هنوز مدرک واقعی و محکمه پسندی ارائه نشده است. این مساله از آن رو مورد توجه است که ثابت شده بسیاری از مردان همجنس گرا چنین سابقه سو استفاده جنسی ای در کودکی نداشته اند.

۹. مردان همجنس گرا نباید نزدیک کودکان پسر باشند. مخالفین برابری همجنس گرایان بسیار سعی می کنند ارتباط هایی نادرست میان همجنس گرایی مردان و کودک آزاری ایجاد کنند. اما در واقعیت این دو پدیده هیچ ارتباطی با هم ندارند. مردان همجنس گرا هم درست مثل همتایان غیر همجنس گرای خود هیچ علاقه ای به سو استفاده جنسی از کودکان ندارند. این تلاش برای  نشان دادن مردان همجنس گرا بعنوان مهاجمین جنسی به کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است و بخصوص در محدوده هایی که نگهداری و تدریس به کودکان مطرح می شود چون  مدارس و یا اردوگاه های پیشاهنگی مشکلات زیادی بوجود می آورد. بد بختانه  برخی از همجنس گرایان مرد در تلاش برای دوری از این نشان مسموم کودک ازار سعی می کنند از فرزندان  پسر دوستان و بستگان دوری کنند شغلهای مرتبط با کودکان را رد کرده و حتی از تلاش برای دنبال کردن راهی برای نگهداری از کودکان و یا به فرزندی پذیرفتن آنها خود داری می کنند.

۱۰. زوج های مرد همجنس گرا نمیتوانند فرزندانی شاد و خوشحال تربیت کنند. افرادی که مدام مبلغ تبعیض  بر مردان همجنس گرا هستند ادعا دارند که فرزندان برای اینکه در زندگی موفق شوند به پدر و مادر نیاز دارند. آنها به جای اینکه تلاشهای خود را برای جلوگیری از بروز طلاق میان غیر همجنس گرایان متمرکز کنند به خطرات ناشی از وجود والدین همجنس می پردازند. اما در واقعیت هیچ مدرکی برای نشان دادن اینکه کودکان بزرگ شده توسط والدین همجنس گرا از نظر روحی و جسمی و یا اجتماعی آسیب دیده اند دیده نشده است. تحقیقات جامعه شناسی وسیع و گسترده ای نشان می دهد که کودکان بزرگ شده توسط والدین همجنس گرا (چه مرد و چه زن) از نظر روحی، جسمی و رشد اجتماعی همان تجربیاتی را از سر می گذرانند که کودکان خانواده های غیر همجنس گرا داشته اند.

موری لیپ فعال  حوزه LGBT در نیویورک زندگی می کند. وی مدیر صفحه «ازدواج همجنس گرایان» در فیس بوک است که هم اکنون بیش از ۳۵۰۰۰۰ نفر آن را دنبال می کنند. او تحصیلات خود را در دانشگاه نیویورک به پایان رسانده و مطالعاتی در مواردی چون روانشناسی، جامعه شناسی و سیاست بین الملل دارد.

موری لیپپ

مترجم: رضا احمدزاده

منبع

(2297)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *