Home سلامی و کلامی نخستین راهپیمایی همجنس گرایان یک شورش بود

نخستین راهپیمایی همجنس گرایان یک شورش بود

نخستین راهپیمایی همجنس گرایان یک شورش بود
91
0

«ما مردمی هستیم که امروز اعلام می کنیم روشن ترین حقیقت زندگی ما که چون ستاره ای هنوز راهنمای ما است آن است که همه ما یکسان خلق شده ایم. حقیقتی که  راهنمای پیشینان ما در شورش های سنسا فالز، سلما واستون وال  بود. سفر ما تا وقتی برادران و خواهران همجنس گرای ما در برابر قانون چون دیگر افراد در نظر گرفته نشوند پایان نمی پذیرد چرا که اگر براستی همه ما یکسان خلق شده ایم پس عشقی که به دیگران تقدیم می کنیم نیز باید برابر باشد.»

رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما

در بیست و هفتم ژوئن ۱۹۶۹پلیس به بار استون وال  که محل تجمع دگرباشان نیویورک بود یورش برد. هدف این یورش ظاهرا این بود که گزارش شده بود بار مشروب قاچاق سرو می کند. اما همه چیز تغییر کرد. پلیس از زنانی که درجمع بودند درخواست کرد به دستشویی بروند تا توسط پلیس های زن مورد معاینه قرار گیرند و چنانچه مشخص می شد مردانی در لباس زنانه هستند دستگیر می شدند. با طولانی شدن این پروسه و همچنین دستگیر کردن تعداد زیادی از افراد همجنس گرا، بسیاری از دگرباشان در خیابان تجمع کردند. آنها به دستور پلیس برای متفرق شدن توجهی نکردند و برای چندین شب در مقابل پلیس مقاومت نمودند. جمعیت خشمگین به بار استون وال رفتند و در آنجا پناه گرفتند. سپس بیرون آمده شیشه های بارهای مجاور را شکستند و شروع به شعاردادن نمودند. این وضعیت تا صبح روزبعد ادامه پیدا کرد.

در اولین روز شورش با توجه به اطلاع رسانی روزنامه هایی چون نیویورک تایمز و دیلی نیوز خبر در منطقه گرینویج ویلیج پخش شد و مردم دسته دسته می آمدند تا دیوارهای سوخته استون وال را که با نوشته هایی چون « قدرت زنانه پوشان را دریابید»٬ «آنها به حقوق ما یورش بردند»٬ « قدرت دگرباشان را دریابید» و « بارهای دگرباشان را قانونی کنید»  را بخوانند.

آن شب صدها نفر از کسانی که به اواخواهر یا مردان زن صفت معروف بودند به کارزار آمدند و خیابان های منتهی به بار استون وال را اشغال کردند و حقوق خود را فریاد زدند. دگرباشان برای اولین بار قربانی شدن را کنار گذاشتند و صدای خود را از حلقومی خاک آلوده و دردناک به همه جا رساندند.

شورش استون وال در تاریخ حقوق دگرباشان آمریکا نقطه عطفی است. پیش از آن پلیس به دفعات جمعیت های دگرباشان را مورد یورش قرار داده بود و آنها را دستگیر کرده بود. این بار اما زخم کهنه ای به قدمت سالهای سال دهان باز کرد. آنها متوجه شدند که برای احقاق حق خود باید دست از قربانی شدن بکشند. به مدت سه روز خشم سرکوب شده این افراد به شکل افسار گسیخته ای بسیاری از مکان ها و افراد دیگر را تحت تاثیر قرار داد و به نتایج قابل توجهی رسید.

شورش استون وال همان نقطه ای است که بسیاری از قوانین مدنی دگرباشان در ایالات متحده از آن سر بر آوردند. با پایان گرفتن شورش استون وال دگرباشان متوجه شدند به چیزی نیاز دارند که پیام آنها را به سایر افراد برساند. این امر با توجه به اینکه روزنامه های معمول حتی از ابراز کلمه همجنسگرا(گی) خود داری می کردند تقریبا غیر ممکن بود. اما همین مساله باعث تولد دو روزنامه مخصوص دگرباشان به شکل همزمان و بعد از آن روزنامه های دیگری گردید. تا سال  ۱۹۷۰صدها نهاد مدنی در سراسر ایالات متحده شکل گرفتند و به جرات می توان گفت امروزه نهاد های مدنی قدرتمند دگرباشان در ایالات متحده و چه بسا بسیاری از نقاط دنیا حیات خود را به شورش استون وال مدیونند.

از میان آتش و خون و فریاد هایی خشم آلود، اتحاد وهمبستگی چون ققنوسی سر بر آورد و حقوق خود را فریاد کشید. شورش استون وال و تظاهرات پس از آن امروزه در نمایش غرور انگیز تظاهرات پراید در سراسر دنیا انعکاس پیدا کرده است. پیام و میراث استون وال امروزه در نمایشی صلح آمیز و شادمانه خلاصه شده است: ما هستیم. ما برابریم و حقوقی برابر را خواستاریم…

و نبرد برای احقاق حقوق هنوز که هنوز است ادامه دارد.

رضا احمدزاده

سردبیر گیهان

 

(91)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *