Home به من بگو نقشه حق دوست داشتن (چنانچه همجنس گرا هستید)

نقشه حق دوست داشتن (چنانچه همجنس گرا هستید)

نقشه حق دوست داشتن (چنانچه همجنس گرا هستید)
116
0

تاریخچه جرم دانستن همجنسگرايي در جهان از سال ١٧٩٠ تا ٢٠١٥

اين نقشه ی فعال نشان دهنده ي اين است كه چگونه  کشورهای مختلف در تاریخ معاصر همجنس گرایی را جرم اعلام کردند، از آن جرم زدایی نمودند و دربرخی موارد نیز پس از جرم زدایی دوباره آن را جرم شناختند. اين نمودار از سال ١٧٩٩ شروع مي شود، و گوياي این داستان تلخ است كه چگونه استعمار قوانين همجنسگراستيزي را در بخش هاي زيادي از جهان گسترش داد. می توانید از پیمایشگر زیر نقشه استفاده کنید تا جریان تغییرات را در کشورهای متفاوت ببینید.

متاسفانه در برخی از کشورها خلاء های اطلاعاتی در باره وضعیت قانون در دوره های تاریخی خاصی وجود دارد. این خلاء های اطلاعاتی نقشه را تحت تاثیر قرارداده اند (مناطق خاکستری نشان دهنده اطلاعات ناقص و یا قابل بحث است) این نقشه هنوز درحال کامل شدن است.

براي واضح بودن نمودار، مرزها و نام كشورها در طول جدول زماني تاريخي يكسان باقي مانده است. مرزها و نام هاي كشورهاي استفاده شده در اين نقشه دال بر تاييد رسمي يا پذيرش توسط سازمان ملل نيست.

(مترجم : براي ديدن نمودار بر روي لينك زیر كليك كنيد، در اين نقشه كشورهايي كه در آنها همجنسگرايي جرم شناخته مي شود با رنگ قرمز و كشورهايي كه در آن همجنسگرايي جرم زدایی شده است با رنگ آبي نشان داده شده اند.)

لینک نقشه

مترجم: احسان پارسي

(116)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *