Home تازه ها پس از تيراندازي و كشتار اورلاندو، جهان نشان داد كه با عشق از نفرت سرپيچي مي كند.

پس از تيراندازي و كشتار اورلاندو، جهان نشان داد كه با عشق از نفرت سرپيچي مي كند.

پس از تيراندازي و كشتار اورلاندو، جهان نشان داد كه با عشق از نفرت سرپيچي مي كند.
61
0

پس از بزرگترين تيراندازي  و كشتار در تاريخ آمريكا  كه روز يكشنبه جان ٤٩ نفر را در كلاب همجنسگرايان شهر اورلاندو گرفت، مردم سراسر جهان در كنار هم ايستادند تا براي قربانيان سوگواري كنند، از يكديگر حمايت كنند و با نمايش جسورانه اي از عشق عليه همجنسگراستيزي مبارزه كنند.

از راه پيمايي های مردمی تا اهداي خون و مراسم روشن کردن شمع و یادبود آنها حرکت های سمبلیکی بود تا به جامعه ي دگرباشان افتخار كنند، و مردم جهان در يك طيف وسيعي در مواجه با اين تراژدي با يكديگر ابراز همدردي و عشق  كردند.

١٤ نمونه ي ابراز عشق و همدردي مردم جهان با قربانيان اورلاندو:

۱- مسلمانان آمريكا پيام همبستگي با قربانيان ارسال كردند. مسلمانان سراسر كشور همبستگي خود را با صحبت عليه اين حمله ابراز نمودند، به صندوق قربانيان پول اهدا كردند و اهداي خون نمودند. زني در يك گفتگوي ويديويي در نيويورك جايي كه بيش از ٢٠٠ مسلمان براي قربانيان تيراندازي اورلاندو به گرد هم آمدند تا نيايش كنند، گفت: «به عنوان مسلمانان ما در خشم خود نسبت به اين حركت بي معناي خشن متحد هستيم، ما در كنار اورلاندو ايستاده ايم.»

۲- ساكنان شهر اورلاندو بصورت انبوه براي بزرگداشت قربانيان در مراسم شب زنده داري شركت نمودند. هزاران نفر عصر روز دوشنبه به يادبود قربانيان كشتار كلوب همجنسگرايان كه بيشتر آنها لاتين هاي دگرباش بودند در اورلاندو  شركت كردند و نشان دادند كه حمله به شهر فقط باعث قويتر شدن آن مي شود.

۳- هنرمندان سراسر جهان درد و عشق شان را براي ارلاندو نشان دادند. هنرمندان بين المللي طرح هايي از اشك ها، قلب ها و رنگين كمان ها در شبكه هاي اجتماعي به اشتراك گذاشتند تا به قربانيان و سوگواران نشان دهند كه جهان هميشه به آنان فكر خواهد نمود.

۴- هزاران نفر براي اهداي خون ساعتي پس از حمله صف آرايي كردند. در نمايشي از يگانگي جامعه، هزاران نفر در مراكز اهداي خون در فلوريدا صف كشيدند تا براي قربانيان خون اهدا كنند.

۵- ستاره ي هاميلتون، لين منويل ميراندا، جايزه ي توني را با خواندن شعري براي اورلاندو پذيرفت. «عشق عشق و عشق و عشق است.» ميراندا مي گريد «كشته يا كنارگذاشته نمي شود.»

۶- هشتك به بوسيدن ادامه بده نشان داد كه عشق دگرباشان متوقف نمي شود. از هشتك به بوسيدن ادامه بده تا عشق عشق است، نشان داد كه همجنسگراستيزي كه سبب اين گونه حمله ها مي شود قابل قياس با قدرت عشق دگرباشان نيست.

۷- شهرهاي سراسر جهان براي اورلاندو به خيابان ها آمدند و در شب زنده داري ها شركت نمودند. روز يكشنبه و دوشنبه شب زنده داري هايي در شهرهاي بزرگ جهان از چارلستون تا روم تا نيويورك شكل گرفت، و نشان داد كه اورلاندو تنها نبود.

۸- نقطه ي عطف جهان٬ روشنايي و چراغاني آن بود تا جشن غرور بين المللي در آن بدرخشد. از مركز تجارت جهاني در نيويورك تا برج بريسبون ساختمان هاي بسياري با رنگ هاي رنگين كمان روشن شدند تا همبستگي خود را با اورلاندو نشان دهند.

۹- خوانندگان همجنسگرای سراسر كشور سرودهاي سوگواري و عشق به نام اورلاندو خواندند، كه شامل سرودي به نام «ما غلبه خواهيم كرد» بود.

۱۰- انرسون كوپر روزنامه نگار، نويسنده و مجري تلويزيوني نام تك تك قربانيان را پس از تيراندازي اورلاندو با صداي بلند خواند. اندرسون كوپر گوينده ي شبكه ي سي ان ان در برنامه اش روز دوشنبه گفت: «ما تلاش مي كنيم تا به جايي كه فكر مي كنيم تعلق داريم تمركز كنيم، به مردمي كه زندگي شان كوتاه شد.» او در تويتر خود نوشت: «آنها بيشتر از يك ليست نام مي باشند. آنها افرادي هستند كه عاشق بودند و به آنها عشق ورزيده شد.»

۱۱- پرستاراني كه از قربانيان رويداد سن برنادينو پرستاري نمودند، براي اورلاندو پيام عشق فرستادند. اعضاي بخش اورژانس مركز پزشكي منطقه ي «آروهد» كه بيشترشان به قربانيان ماه دسامبر در تيراندازي شهر سن برناردينو ايالت كاليفرنيا كمك نمودند در تويتر پيام حمايت براي مركز پزشكي منطقه اي  اورلاندو ارسال كردند.

۱۲- جت بلو شركت هواپيمايي آمريكايي براي خانواده قربانيان و شريك هاي آنها بليط رايگان ارايه دادند، آنها قصدشان از اين حركت را انجام سهم شان در كمك به قربانيان اين تراژدي و همچنين حمايت از جامعه ي اورلاندو در اين زمان سخت عنوان نمودند.

۱۴- شهروندان لندني عشق شان را با برگزاري يك نبرد حماسي وگ نشان دادند. هزاران نفر روز دوشنبه در يك نبرد وگ در همسايگي منطقه ي سوهو شركت نمودند تا عشق شان را به قربانيان تيراندازي اورلاندو ابراز كنند. سردبير انگليسي خبري مجله ي «دازد» عكس و فيلم هايي از افرادي كه در نبرد وگ شركت كردند در اينترنت منتشر نمود، كه به عنوان «همبستگي بوسيله ي رقصيدن» توصيف شد.

۱۴- تيراندازي اورلاندو با نام رويداد وحشت انگيز توصيف شد و با يادداشتي از عشق پايان يافت. آنجل كولون يكي از نجات يافتگان تيراندازي اورلاندو روز سه شنبه در يك مصاحبه ي تلويزيوني گفت: «من سلامت هستم اما هنوز نمي توانم راه بروم، اما تا زماني كه لبخندي بر صورتم دارم و عشقي كه احساس مي كنم را دارم، خوب خواهم بود.»

مترجم: احسان پارسي

منبع

(61)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *