Home به من بگو حقوق بشردگرباشان

حقوق بشردگرباشان

حقوق بشردگرباشان
84
0

همه ي ما داراي گرايش جنسي و هويت جنسي هستيم و اين واقعيت مشترك بدين معناست كه تبعيض عليه اعضاي     جامعه ي دگرباشان براساس گرايش جنسي و يا هويت جنسي مقوله ای فراتر از گرایش و یا هویت خاص جنسی افراد آن جامعه است و بر همه ي ما تاثير مي گذارد.

اميال، احساسات، اعمال و شناخت جنسي تحت پوشش گرايش جنسي قراردارند. گرايش جنسي مي تواند متمايل به افراد جنس موافق يا مخالف باشد ( همجنس گرا، دگرجنسگرا يا دوجنسگرا). هويت جنسي به روابط پيچيده ي بين رابطه جنسي و جنسيت اشاره و نيز به تجربه جلوه های فردي در ارتباط  با گروه هاي اجتماعي مردانه يا زنانه دارد. برخی اوقات فرد به شکل ذهنی احساس مي كند هويت جنسي اش ممكن است با جنسيت يا خصوصيات فيزيولوژيكي خود در تضاد باشد.

سازمان عفو بين الملل معتقد است كه همه ي مردم صرف نظر از گرايش جنسي يا هويت جنسي شان بايد قادر باشند از حقوق انساني شان بهره برند. اگرچه اعلاميه جهاني حقوق بشر صراحتاً به گرايش جنسي يا هويت جنسي اشاره نمي كند،  اما مفاهيم درحال تحول و تغيير قوانین حقوق بشر بين المللي در برگیرنده تفاسیر گسترده اي است كه حقوق و حفاظت از حقوق دگرباشان سراسر جهان را شامل می شود.

اصول کلی یوگیاکارتا در كاربرد قوانين بين المللي حقوق بشر در رابطه با گرايش جنسي و هويت جنسي در سال ٢٠٠٦ توسط گروهي از كارشناسان دگرباش در پاسخ به موارد شناخته شده سوء استفاده های جنسی در  شهر یوگیاکارتا  دراندونزي تدوین شد تا راهنمایی باشد برای بکار بردن قوانین حقوق بشر بین المللی در برابر نقض و تخلف هاي تجربه شده توسط دگرباشان. هدف این اصول آن است تا از دسترسی جهانی به حمایتهای حقوق بشری اطمینان حاصل کند.

به هر حال در سراسر جهان، موارد زیادی وجود دارد كه درآنها گرايش جنسي يا هويت جنسي فرد مي تواند منجر به روبرو شدن با اعدام، زندان، شكنجه، خشونت يا تبعيض شود. چنین سواستفاده هایی  داراي طيف نامحدودي است و در عین حال با اصول بين المللي قوانين حقوق بشر در تناقض است.

نقض حقوق بشر برپايه گرايش جنسي و جنسيت مي تواند شامل نقض حقوق كودكان، تحميل شكنجه و رفتار ظالمانه، رفتار غيرانساني و تحقير (ماده ٥)، بازداشت خودسرانه بر اساس هويت و باورها (ماده ٩)، محدوديت آزادي  تشکیل ائتلاف و  انجمن (ماده ٢٠) و محروميت وانکار حقوق اساسی و اولیه افراد می باشد

مواردی از این دست عبارتند از :

 •         اعدام های دولتی
 •         محروميت از اشتغال، مسكن يا خدمات بهداشتی
 •         محرومیت از حق سرپرستي فرزندان
 •         عدم پذیرش پناهندگی
 •         تجاوز و شكنجه در بازداشتگاه
 •         تهديد به دليل گردهمايي و مبارزه براي حقوق دگرباشان
 •         قرارگرفتن مکرردر معرض سواستفاده هاي كلامي

در بسياري از كشورها، امتناع دولت از رسيدگي به خشونت مرتكب شده عليه دگرباشان باعث ايجاد فرهنگ مصونيت از مجازات و در نتیجه ادامه و افزایش آنها شده است. چنين نقض هايي اغلب توسط خود مقامات دولتي با ضمانت يا بدون ضمانت اجرايي انجام مي شود.

مهمترین موارد قابل توجه در این باره عبارتند از:

 •         جرم زدایی: افرادی که تنها به دلیل همجنسگرايي یا به دلیل هویت جنسی خاص و یا رابطه جنسی  كه براي دگرجنسگرايان به عنوان جرم تلقي نمي شود بازداشت مي شوند و به زندان مي افتند به عنوان زندانيان عقيدتي درنظر گرفته مي شوند و عفو بين الملل خواستار آزادي فوري و بی قید و شرط آنان است. عفو بين الملل خواستار جرم زدايي از همجنسگرايي در کشورهایی است كه چنین قوانینی تبعیضگرایانه ای وجود دارد و همچنین درخواست بررسي تمامي قوانيني را دارد كه مي تواند منجر به تبعيض، تعقيب و مجازات افراد، تنها به دليل گرايش جنسي يا هويت جنسي شان شود.تمامي اين قوانين بايد لغو و اصلاح شوند.
 •         برابري ازدواج: حق تمامی بزرگسالان براي دستيابي به ازدواج با رضايت طرفين در استانداردهاي جهاني حقوق بشر قرارداده شده است شده است. ماده ١٦، اعلاميه جهاني حقوق بشرمی گوید: «مردان و زنان دارای سن قانونی، حق ازدواج و تشکیل خانواده بدون هر محدوديت نژادي، ملي يا مذهبي دارند. آنها حق داشتن حقوق برابردرهنگام ازدواج، در طول آن و در زمان فسخ آن را دارند.» بنابراين ازدواج مدني بين افراد همجنس مقوله اي است كه اساساً نهفته در حقوق بنيادين بشر است. عفو بين الملل معتقد است كه انكار به رسميت شناختن برابري مدني  در روابط  افراد همجنس، مردم بسياري را از دسترسي به طيف وسيعي از حقوق ديگر چون حق مسكن و امنيت اجتماعي بازمي دارد و روابطی از این دست را میتواند آنچنان لکه دار کند که تبعيض و نقض حقوق بشر بر پايه ي گرايش جنسي يا هويت جنسي افراد را دامن زند. سازمان عفو بين الملل مخالف تبعيض برپايه گرايش جنسي و هويت جنسي در قوانين ازدواج مدني است و از دولت ها مي خواهد كه هرجايي در سراسر مرزها لازم است، انتخاب خانواده را به رسميت بشناسند.دولت ها نبايد براساس هویت عليه گروه هاي اقليت تبعيض قايل شوند.

به علاوه عفو بين الملل از دولت ها مي خواهد كه :

 •         اطمينان حاصل كنند كه تمامي قوانين و گزارش هاي نقض حقوق بشر برپايه گرايش جنسي و هويت جنسي بی درنگ و بيطرفانه مورد تحقيق و بررسي واقع شود و عاملان مسئول به عدالت سپرده شوند.
 •         همه ي اقدامات  لازم اعم از  موارد اجرايي و تدابير ديگر براي ممنوعيت و پایان بخشیدن به درمان هاي متعصبانه بر اساس گرايش جنسي و هويت جنسي در هر مرحله اي به كار گرفته شود.
 •         از حمايت كافي مدافعان حقوق بشر كه به دليل فعاليتشان در زمينه ي حقوق بشر و گرايش جنسي و هويت جنسي در خطر هستند اطمينان حاصل كنند.

مترجم: احسان پارسی

تصویر ساز: ماخ

منبع

(84)

Facebook Comments

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *